National Taipei University of Technology _ Office of Academic Affairs                          

   Home | Chinese version | English version | Spanish version | Indonesian version | NTUT | Contact

 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN :
 

Sinh viên sau khi nhập học, trường sẽ tổ chức 1 lớp phụ đạo dành cho sinh viên mới vào trường mục đích là để sinh viên hiểu rõ những thông tin, tình hình của trường và xác định phương hướng nỗ lực học tập. Trong thời gian học tại trường, thông qua lớp phụ đạo sinh viên sẽ cung cấp thông tin cho các cá nhân và tập thể như: trắc nghiệm tâm lý, diễn thuyết đề án và mượn sách từ thư viện tương ứng với từng hạng mục nhằm giảm bớt các vấn đề trong cuộc sống và tinh thần, cũng như cho sinh viên tự hiểu được quá trình trưởng thành của lớp trẻ, tự khẳng định mình trong học tập và nâng cao năng lực để thích nghi với xã hội.

Trường có hai khu kí túc dành cho sinh viên. Vị trí nằm bên cạnh đường Jianguo South Rd. Kí túc bao gồm 1572 giường đơn cá nhân. Các phòng đều có điện thoại và nối mạng Internet. Hơn nữa, có thiết kế phòng máy tính nối liền mạng máy tính với toàn trường. Phòng ăn của sinh viên có 400 chỗ. Môi trường gọn gàng sạch đẹp, thiết bị hoàn hảo. Sinh hoạt kí túc sinh viên có “Hội Ủy Ban Tự Trị” trách nhiệm chỉ đạo kí túc như phòng ăn và từng hạng nghiệp vụ khác nhau, để nuôi dưỡng tốt tinh thần tự lập, tự trị của sinh viên.

Trường có phương pháp thực hiện hoàn thiện các hoạt động bên ngoài, có hội tự trị sinh viên, tổng hợp chỉ đạo đoàn sinh viên và suy tiến nhiều loại hình hóa các hoạt động bên ngoài. Hiện nay có 45 hội đoàn đều có sự hướng dẫn và chỉ đạo của thầy giáo bên trong và bên ngoài trường. Mỗi một học kì bao gồm các hoạt động tổ chức to nhỏ có khoảng hơn 300 lần, nhằm nuôi dưỡng năng lực chỉ đạo của sinh viên và đưa ra các hoạt động vui chơi lành mạnh để nâng cao tinh thần cho sinh viên.

 

 

                        Address : 1,Sec. 3, Chung-Hsiao E. Rd. Taipei 106,Taiwan, R.O.C. | TEL :  886-2-2771-2171 ext 1100

 

  © Copyright 2004 NTUT_OAA  All Rights Reserved | Best viewed in IE 5.0 & above at 1024 x 768 resolution